En les grans empreses, on existeixen departaments, el departament de marketing està situat al costat del departament comercial.

La feina del departament de marketing és donar una llista de contactes que han mostrat interès en el que ofereix la nostra empresa.

Així doncs, podem entendre que l’objectiu de marketing no és vendre sinó trobar les persones interessades d’alguna forma o altra en els nostres productes o serveis.