Brèxit, amenaça o una oportunitat?

Ahir vam assistir a la magnífica conferència d’Andoni Rodríguez de Galarza al CINC GIRONA. L’Andoni es definèix com a “Especialista en planificar e implantar acciones comerciales de éxito para captar, optimizar y fidelizar clientes.” al Linkedin.

Va ser una xerrada molt inspiradora, ens va portar lluny del dia dia per prendre perspectiva. L’Andoni va fer un repàs a la seva vida per explicar-nos els èxits i fracassos que ha anat acumulant al llarg de la vida lligant-ho al món de l’estratègia empresarial.

Voldria destacar per una banda la seva actitud, que un cop més ens demostra que és la millor eina que tenim a l’abast per superar problemes, necessitats i reptes a nivell personal i empresarial.

D’altra banda, va parlar molt d’estar preparats per quan vingui la següent crisis, ell no va saber anticipar la crisi del 2007/8 i el va afectar molt en els negocis que tenia en aquella època. Ens va demanar perspectiva, i fins i tot preparar-nos per la següent crisi (ens va donar de 2 a 3 anys per fer-ho).

La meva aportació més destacada va ser deixar-li el meu ordinador per poder fer la xerrada perquè el seu s’havia quedat casi sense bateria.

A mi em va quedar el dubte de demanar-li com ens afectaria el BREXIT, si ho veu com una oportunitat o bé una amenaça. Tenir el “Fish and chips” més lluny no em sembla una amenaça, però el brèxit en si com ens afectarà a les petites empreses? Segons la recepta de l’Andoni, hem d’anticipar-nos a les crisis, que no ens agafin descalços i convertir les nostres debilitats en capacitats.

Comparteixo amb vosaltres un video de l’Andoni que és si fa o no fa la mateixa xerrada que ens va fer a nosaltres.

[FALCA PUBLICITARIA :] Recordar-vos que estem preparant el taller “L'actitud com a eina de canvi i millora empresarial” per el pròxim 7 de novembre a Girona.

blogAvanti.cat