Què és el Marketing Inbound

La tendència en els pròxims anys serà a utilitzar més i millor les oportunitats que ens ofereix la tecnologia i les xarxes. AVANTI.CAT us proposa analitzar i planificar una estratègia per els productes o serveis de la teva empresa.

El marketing no intrusiu o inbound marketing és una forma d'entendre i gestionar els esforços que la nostra empresa dedica a donar a conèixer els propis productes o serveis per convertir-los en clients i en finalment en fans o promotors nostres.

Model Inbound Marketing, podeu trobar més informació a la web de Hubspot

Què és l'Inbound Marketing?

L'Inbound Marketing és un model inventat per l'empresa americana Hubspot on es distingeixen les 4 fases on hem d'actuar per

  • convertirels desconeguts ens visitants (del nostre web)
  • obtenir alguna forma de contacte dels visitants, habitualment l'email
  • tancar vendes a través de segmentar els contactes i enviar-los la informació que necessiten segons el grau de coneixement que tenen del problema, necessitat, repte que solucionem com empresa
  • conèixer molt bé els nostres clients per convertir-los en fans o promotors de la nostra marca o empresa.

Si voleu aprendre més coses sobre l'inbound marketing us recomanem apuntar-vos al nostre butlletí electrònic. També compartim amb vosaltres l'entrada al blog de Hubspot 10 Free Ways to Teach Yourself Inbound Marketing.

AVANTI.CAT s'especialitza en analitzar, planificar i fer seguiment de les estratègies de marketing de la teva empresa, traduir-ho en un pla d'acció, escollir les millors opcions tecnològiques per aconseguir-ho, mesurar el progrés de les accions i a pivotar si s'escau (canviar de rumb).

Avanti.cat