Electricistes

Quant costen els serveis d’un electricista per hora? Guía de preus 2021

Encara que la gent no li presta molta atenció fins que alguna cosa va malament, un bon manteniment elèctric és molt important per a evitar sorpreses, evitar danys inesperats en els aparells i fins i tot estalviar diners a llarg termini.

En una gran ciutat, el ritme de vida ens porta a vegades a descurar aquest manteniment.
De fet, és habitual que a causa del poc temps lliure la gent acabi havent de contractar electricistes i lampistes sense saber com funcionen, ja que moltes vegades no hi ha una altra opció en cas d’emergència.

Quin podria ser la solució a aquest problema? Utilitza una plataforma com Avanti, a través de la qual podràs obtenir pressupostos d’electricistes que ofereixin els seus serveis en la teva zona en poc temps.
A més, podràs veure les opinions i comentaris de clients anteriors en els seus perfils.

Encara que hi ha demanda d’electricistes en totes les zones d’una ciutat, hi ha unes certes àrees en les quals el nivell de conscienciació és major i la demanda també.

Preus d’electricistes

Tipus de feinaPreu
Instalació elèctrica d´obra nova2.800 €
Reformar la instalació elèctrica1.800 €
Certificat d’instal·lació elèctrica80 €
Donar d’alta la llum165 €
Instal·lar il·luminació LED450 €
Servei d’urgències d’electricistes120 €
Reparar curtcircuit250 €
Reparar endoll80 €

Aquests preus són orientatius i poden variar en funció de diversos factors segons la mena de treball.

Treballs que solen realitzar els electricistes

Instal·lacions elèctriques

El tipus d’instal·lació depèn de l’ús de l’immoble, ja que la complexitat serà major en instal·lacions comercials amb alta demanda energètica que en habitatges. Cada instal·lació inclou preses de corrent amb i sense connexió a terra, interruptors i punts de llum fixos. També cal tenir en compte el panell d’il·luminació a l’hora de la instal·lació.

El preu de la instal·lació depèn de tots aquests elements, en una casa de 90 metres quadrats i amb uns 60 punts de llum el preu pot aconseguir els 3 000 euros.

Certificats elèctrics

Només un professional qualificat i autoritzat pot emetre aquest tipus de document. Els butlletins són imprescindibles per a donar d’alta o legalitzar l’electricitat quan s’ha produït un canvi significatiu en el sistema que fa necessària la contractació de més electricitat. El seu preu pot variar entre 80 i 300 euros, depenent de les característiques de la instal·lació.

Quant als certificats, el més comú és el d’eficiència energètica, imprescindible per a vendre o llogar un immoble. El preu d’una casa serà a partir de 70 euros.

Reforma de la instal·lació elèctrica

Les instal·lacions envelleixen i és necessari reformar-les. Altres vegades és necessari adaptar-se a noves necessitats que requereixen més potència. Pot ser una reforma completa o parcial. En tots dos casos, és important que la nova instal·lació compleixi amb la normativa vigent.

El cost de la reforma depèn de la mena d’obra i de la grandària de la instal·lació. En el cas d’una casa, el preu serà de 1.700 euros.

Instal·lació de llums LED

La instal·lació d’il·luminació LED permet un important estalvi energètic, que pot arribar al 80%. El canvi és interessant en tots els casos, però molt més a les fàbriques i en les empreses de diferents sectors on el consum és elevat. A més, aquest tipus d’il·luminació pot utilitzar-se en interiors o exteriors i ofereix diferents tonalitats.

El cost del canvi depèn del nombre de lluminàries. De mitjana, podem parlar d’un pressupost d’uns 450 euros.

Reparació d’avaries elèctriques

La reparació d’avaries elèctriques és un dels serveis més habituals dels electricistes. El cost d’aquest servei depèn de cada cas i, sobretot, de la mena d’avaria.

Per exemple, si cal reparar un curtcircuit, el preu mitjà sol ser de 50 a 100 euros. De la mateixa manera, si l’avaria a reparar és un endoll o un interruptor: El preu mitjà és d’uns 20 a 40 euros.

Serveis d’emergència

La reparació d’una avaria d’emergència costarà més que una reparació normal en horari de treball. Contractar un electricista d’urgència costarà de mitjana el doble del preu normal.

Per exemple, mentre que la reparació d’un curtcircuit durant l’horari laboral normal costa uns 70 euros, reparar-lo a la nit o amb un servei especial d’emergència costa fins a 140 euros o més de mitjana. Per tant, és aconsellable utilitzar el servei d’emergència només quan sigui realment necessari.

Informació útil

cuanto cuesta un electricista
El preu mitjà del treball dels electricistes és de 20 a 30 euros per hora. No obstant això, aquest preu pot duplicar-se per als serveis d’emergència fora de l’horari laboral. A més, si recorre a un electricista d’urgència, aquest preu sol ser el doble de la tarifa habitual. Per exemple, per a una reparació d’un curtcircuit, on el preu normal seria de 70 euros, aquest preu pot pujar a 140 euros per a un servei d’emergència.

Quant costa un electricista?

El cost dels treballs realitzats pels electricistes depèn de diversos factors, des del temps requerit fins a la complexitat del treball o el termini.

 • El treball estarà en el rang de 20-25 €/hora, encara que aquest preu pot incrementar-se en el cas de treballs especialment complexos.
 • Els serveis d’emergència durant l’horari laboral poden estar subjectes a un càrrec addicional de 15-20 euros per servei.
 • Els serveis d’emergència fora de l’horari laboral poden costar el doble que els serveis normals, és a dir, poden costar des de 50 euros/hora.
 • En alguns casos, depenent de la distància, pot aplicar-se un recàrrec per desplaçament, que pot oscil·lar entre 10 i 30 euros.
 • A més, està el cost dels materials.

Quant als treballs específics, heus aquí alguns preus aproximats dels serveis més comuns:

 • Petits treballs d’electricitat: pot tractar-se de la instal·lació d’un endoll o un interruptor amb o sense presa de terra, una presa de telèfon o el penjat d’un llum. El seu preu oscil·larà entre 30 i 50 euros.
 • Substituir una instal·lació elèctrica en una casa d’uns 70 m² pot costar uns 1.800 euros.
 • Una inspecció de l’estat de la instal·lació costarà entre 70 i 100 euros, segons la mena d’instal·lació.
 • La instal·lació d’un quadre elèctric costa uns 300 euros.
 • La instal·lació d’un sistema d’alarma costa uns 700 euros.
 • Un certificat d’instal·lació elèctrica costa a partir de 80 euros, el preu depèn de la grandària de la instal·lació.
 • La instal·lació de llums LED costa des de 450 euros.
 • La connexió a l’electricitat pot costar des de 160 euros.
 • La reparació d’un curtcircuit pot costar entre 50 i 100 euros de mitjana.
 • Afegir endolls o interruptors costa de mitjana uns 25 euros per aparell.

En qualsevol cas, és aconsellable demanar diversos pressupostos a electricistes de la zona i comparar preus i serveis abans de decidir-se.

Consells per a triar al millor electricista

Triï sempre un professional amb experiència i certificat: un bon professional és aquell que té la certificació adequada, en aquest cas, la llicència d’electricista. Aquesta llicència pot ser obtinguda per aquells que tenen les següents qualificacions:

 • Tècnic de Nivell Mitjà en Equips d’Instal·lació Electrònica amb experiència laboral.
 • Tècnic d’equips d’instal·lació electrònica de nivell intermedi que hagi realitzat un curs de 100 hores d’un proveïdor de formació de baixa tensió homologat.
 • Tècnics d’equips d’instal·lació electrònica de nivell superior. Tècnics d’equips d’instal·lació electrònica de nivell superior i experiència laboral en empreses d’instal·lació elèctrica.
 • Titulats de grau mitjà o superior amb formació en enginyeria elèctrica.

A més d’aquestes qualificacions, també deu:

 • Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil empresarial per a cobrir els riscos que puguin derivar-se de les seves actuacions.
 • Registri’s en l’impost sobre activitats econòmiques en l’epígraf corresponent.
 • Estar inclòs en el cens d’obligacions fiscals.
 • En el cas de les persones jurídiques, han d’estar legalment constituïdes.

Selecció d’un electricista per a un servei d’emergència

Abans de contractar els serveis: És important comprovar on es troba l’avaria, si es tracta d’un sol habitatge, d’un local comercial, així com d’un immoble i de diversos apartaments afectats. A més, és important comprovar si la seva assegurança de llar cobreix o no l’avaria.
Comprovi les tarifes segons l’hora del dia: Abans de contractar un electricista d’urgència, asseguri’s de comprovar quin és l’horari habitual de servei i a quina hora del dia s’aplica una tarifa de servei d’urgència o nocturn.
Consideri la proximitat: si recorre a un professional que estigui prop del lloc de l’avaria, el cost de la retirada serà menor o, en alguns casos, nul.

Preguntes per a l’electricista

Quina diferència hi ha entre una instal·lació monofàsica i una trifàsica?

Les instal·lacions monofàsiques són les que tenen una sola fase i corrent altern. Solen tenir una potència inferior a 10 kW i solen utilitzar-se en les llars, almenys en els típics amb electrodomèstics estàndard.

D’altra banda, també hi ha sistemes trifàsics, que consten de 3 fases i 3 corrents alterns. Aquests són aptes per a 400 volts i són més adequats per a la indústria, encara que també es poden trobar en les llars, especialment si són antics. En cas de dubte, sempre és convenient preguntar a un professional per a determinar quin és el millor dispositiu.

Què és un informe d’instal·lació elèctrica i quan és necessari?

Es tracta d’un document emès per electricistes acreditats per a certificar que la instal·lació elèctrica compleix els requisits per al subministrament d’electricitat. Depenent de la comunitat autònoma, pots trobar diferents butlletins elèctrics, encara que l’habitual és el butlletí blanc per als aspectes tècnics i el butlletí blau per als canvis relacionats amb la titularitat d’una línia elèctrica.

El butlletí o certificat elèctric és obligatori i, a més d’indicar totes les característiques d’una instal·lació, és la garantia de la pròpia instal·lació. Ha de presentar-se a la companyia elèctrica en sol·licitar l’electricitat.

La factura de la llum no caduca. N’hi ha prou amb sol·licitar una actualització quan es redissenya o modifica la instal·lació elèctrica d’una habitació o casa.

Poden moure’s les preses de corrent quan es reorganitzen els mobles en una habitació?

Sí, aquesta és una tasca que poden realitzar els electricistes. No obstant això, si conserves els endolls originals, no és aconsellable tenir un total de més de tres endolls per metre quadrat en una habitació, ja que això podria sobrecarregar el sistema en cas d’ús intensiu. És important tenir en compte que totes les preses de corrent noves han de tenir una connexió a terra.

Quina potència és aconsellable contractar?

Aquesta és una bona pregunta. Com sabem, les companyies elèctriques subministren energia sobre la base d’un contracte. És normal tenir dubtes sobre aquest tema. Si contractes més energia de la que necessites, acabes pagant més energia, i això no és una bona opció amb els preus actuals. D’altra banda, si se subscriu a menys electricitat, tindrà constantment problemes d’apagades.

Per això és aconsellable acudir a un electricista. Comprovarà minuciosament tots els aparells elèctrics connectats i, a continuació, avaluarà quina potència és l’adequada per a assumir-la.

Què fer en cas de fallada elèctrica?

Quan es produeix un tall de llum, el problema es deu a la falta de subministrament de la companyia. La majoria de les vegades, això ocorre en una zona àmplia, per la qual cosa diverses propietats es veuen afectades al mateix temps. En aquest cas, el millor és esperar que la companyia elèctrica solucioni el problema.

En canvi, si el tall només ha afectat una propietat concreta (una casa, per exemple), el millor és cridar a la companyia elèctrica i preguntar per l’estat del subministrament.

Com puc saber si hi ha hagut una apagada?

En general, sempre que el seu sistema elèctric funcioni malament, hi hagi talls d’energia o irregularitats en el subministrament elèctric, és probable que s’hagi produït una avaria elèctrica. En cas de dubte, el millor és posar-se en contacte amb la companyia elèctrica perquè li notifiqui si hi ha algun problema amb la instal·lació. També pot comprovar l’estat del quadre elèctric. En aquest cas, ha de comprovar el disyuntor i l’interruptor de control de potència si el panell té un. Si curta tots els fusibles, podrà veure en quina habitació o aparell es troba l’avaria. No obstant això, si no vols arriscar-te i anar al segur, el millor és que contactis directament amb un professional.

Quant costa un electricista quan es necessita un servei d’urgència en un dia festiu?

El preu d’aquest servei el fixa l’electricista o l’empresa d’electricitat i electrodomèstics. No obstant això, el més habitual és que el preu sigui el doble que el d’un servei normal. En altres paraules, si en el cas d’un servei regular el preu hagués estat de 50 euros, en el cas d’un servei d’emergència aquest preu augmenta a uns 100 euros.