Llicències

Quant costa una llicència d’obertura d’activitat. Guia de preus 2021

Una de les preguntes més freqüents a l’hora d’iniciar un nou negoci o començar una nova activitat és quin serà el preu total d’una llicència d’obertura, incloent tots els costos totals, tant els impostos a pagar a l’ajuntament (ICIO, Aval Residus…) com el preu del projecte tècnic.

No hi ha tarifes ni preus fixos, ja que les taxes les estableix cada municipi de manera independent, en funció de determinats paràmetres com el tipus de negoci que se situarà, la ubicació del terreny i la seva superfície. Per tant, haurà de consultar directament amb l’ajuntament respectiu, cas per cas, per a conèixer l’import exacte de la taxa de tramitació de la llicència, però per regla general, existeixen els següents pagaments.

Preus de llicències

Tipus de tràmitPreus
Llicències d’activitat (activitat qualificada)1.000 €
Llicències d’obertura (activitat innòcua)400 €
Llicències d’obra (habitatge unifamiliar)6.000 €
Tramitar declaració responsable200 €
Cèdules d’habitabilitat (habitatge unifamiliar)120 €

Aquests preus són orientatius que Avanti us mostra i poden variar en funció de diversos factors segons la mena de treball.

Quines són les principals llicències?

Llicències d’activitat

Per a obtenir-los, és necessari presentar un projecte tècnic i que el govern local l’aprovi. És el document que acredita que l’activitat prevista pot desenvolupar-se en l’immoble, ja que confirma les condicions d’habitabilitat i tractament adequat. Les llicències difereixen per a activitats inofensives que no creen molèsties; o qualificades si l’activitat pot ser molesta o perjudicial.

El cost depèn de la grandària del local i de la mena d’activitat que es desenvolupi. Per a una superfície d’uns 100 m² en la qual es realitzin activitats no molestes, el cost del projecte i dels tràmits municipals pot ser d’uns 1.000 euros. Si es tracta d’una activitat qualificada, el cost pot ascendir a 2.300 euros.

Llicències d’obertura

Aquest tipus de llicència l’expedeix l’ajuntament per a obrir un negoci. Han d’haver aprovat prèviament la llicència del local i haver presentat un pla tècnic que confirmi els treballs que es poden realitzar. Una vegada més, és necessari distingir entre les que s’apliquen a les activitats innòcues i les que s’exigeixen per a les activitats qualificades.

En termes de costos, la naturalesa de l’activitat dels locals és fonamental. En el cas d’activitats innòcues, el cost del projecte i de les taxes municipals pot rondar els 1.000 euros. En el cas d’un bar o restaurant, el cost pot arribar als 2.300 euros i si es tracta d’una nau industrial, el cost superarà els 3.000 euros.

Certificat d’habitabilitat

La Cèdula d’Habitabilitat és el document que acredita que l’habitatge compleix els requisits mínims per a ser habitable, tant pel que fa a dimensions, com a serveis bàsics, equipament bàsic, higiene i seguretat. És essencial per a llogar o vendre una propietat.

Quant al cost, en el cas d’una casa, el tractament costarà entre 90 i 130 euros, depenent de la grandària. Si es tracta d’un local comercial, el cost és de 150 euros.

Permisos de construcció

Són permisos exigits per l’administració local per a realitzar qualsevol tipus d’obra. Es divideixen en llicències d’obra major, per a obres que impliquin modificacions estructurals o de façana, i llicències d’obra menor, per a obres més petites. Aquests últims han estat substituïts per simples avisos en alguns ajuntaments.

En el cas de les grans obres, l’impost municipal se sol pagar entre el 2% i el 5%, en funció del cost del projecte. Es calcula sense IVA.

Informació útil

cuanto cuesta una licencia
El preu de les llicències pot variar molt. En el cas de les obres importants, sol oscil·lar entre el 2% i el 5% del cost de l’obra. Una llicència per a un treball menor pot costar des de 1.000 euros (amb projecte). I la cèdula d’habitabilitat d’un habitatge costaria uns 100 euros.

Quant costa el procés d’autorització?

Els preus de les llicències comercials poden variar significativament segons la mena de llicència, l’edifici i el negoci si és comercial. En el cas de les llicències de grans obres, cada ajuntament fixa les seves pròpies taxes, que poden oscil·lar entre el 2% i el 5% del projecte. Alguns exemples són els següents:

Obtenir la llicència d’obres per a una casa amb un pressupost d’uns 30.000 euros costa des de 1.000 euros.

En el cas dels treballs més petits, la tramitació del permís també tindria un cost d’entre el 3 i el 5%. Per a un treball pressupostat en 15.000 euros, el cost seria de 600 euros.

Altres tipus de llicències, com les d’obertura, també tenen en compte aspectes com el tipus de negoci, la grandària del local i fins i tot la ubicació d’aquest. Per tant, els costos poden variar molt, sense oblidar que cada autoritat local aplica les seves pròpies tarifes.

Quines llicències haig de sol·licitar quan faig una reforma?

Llicència per a les obres principals

Les reformes que afecten l’estructura de l’edifici en general (com la construcció d’una tanca o l’ampliació de la zona de la cuina) o que impliquen alteracions en la façana d’un edifici requereixen permís d’obres. Els arquitectes són els tècnics que poden realitzar els projectes exigits per l’administració local per a obtenir el seu permís.

També és necessari realitzar reformes l’objectiu de les quals és transformar un espai antic en una llar. A més, és necessari comprovar la normativa de zonificació perquè la conversió no sempre és possible.

Permisos de construcció

Si les activitats només es refereixen als acabats de l’habitatge (com col·locar el sòl o pintar les parets), n’hi ha prou amb sol·licitar a l’ajuntament un permís informatiu, anomenat comunicat d’obres.

Permís de construcció menor

En alguns municipis és necessari sol·licitar aquest tipus de permís per a realitzar obres menors que no afectin els elements estructurals o suposin una ampliació de la superfície útil de l’habitatge. Moltes ordenances municipals han substituït aquesta figura per la Declaració de Responsabilitat.

Preguntes freqüents sobre les llicències

Quina és la diferència entre una llicència comercial i un permís d’obertura?

La llicència d’activitat és un permís expedit per l’ajuntament per a iniciar un determinat tipus d’activitat sobre la base de la presentació d’un pla tècnic.

La llicència d’obertura, en canvi, és l’autorització definitiva que atorga l’ajuntament al propietari del local per a obrir i començar a vendre.

Quins documents són necessaris per a obtenir una llicència comercial?

Per a sol·licitar una llicència d’activitat i que l’ajuntament corresponent l’accepti, cal presentar un projecte tècnic. Aquest tipus de projecte pot ser elaborat per un arquitecte o un arquitecte tècnic. El projecte tècnic presentat a l’Ajuntament ha de ser aprovat pel col·legi de l’oficina corresponent una vegada pagades les taxes.

Una vegada pagades les taxes en el col·legi de l’oficina corresponent, haurà de pagar els impostos municipals i presentar la sol·licitud de llicència d’obertura juntament amb el projecte tècnic i el rebut que acrediti que els impostos ja han estat pagats. Els ajuntaments solen trigar diversos mesos a aprovar i donar el vistiplau a tots els documents.

Quant temps pot romandre tancat un negoci sense que caduqui la seva llicència?

En principi, no hi ha cap problema en què un establiment romangui tancat després de la concessió de la llicència. El permís d’obertura no té data de caducitat i és vàlid encara que decidim esperar un temps determinat abans de procedir a l’obertura del local. No obstant això, és vàlida mentre no s’introdueixin canvis en el disseny tècnic que va servir de base per a la concessió del permís.

És possible obrir un local després d’haver obtingut la llicència d’establiment i abans que s’hagi concedit el permís d’obertura?

Sí, sempre que sol·liciti un permís d’obertura expressa. Aquest nou mètode es va crear per a agilitar els tràmits que realitzen les administracions. D’aquesta manera, podrà obrir ràpidament al públic i evitar molts dels tràmits habituals. Poden sol·licitar aquest tipus de llicència tots els negocis que figuren en l’annex del Reial decret llei 19/2012, relatiu als negocis amb una superfície de funcionament inferior a 300 m².

En aquest cas, aquest tipus de negoci ja no necessita les habituals llicències municipals que feien molt llargs els tràmits d’obertura. Tot el que es requereix és una declaració de compliment de la normativa aplicable. Pot visitar el següent enllaç per a obtenir més informació sobre aquest reial decret llei.

Per què hauria de contractar un arquitecte per a l’obtenció de llicències?

  • Per a poder realitzar qualsevol tipus de reforma o renovació que requereixi un permís d’obra important. En aquests casos, els arquitectes són els especialistes que tenen els coneixements i les autoritzacions necessàries per a elaborar els plans que han de presentar-se a l’Ajuntament en sol·licitar aquests permisos.
  • Consultoria. Els arquitectes poden assessorar els seus clients sobre qualsevol mena de modificació. A més, poden resoldre tot tipus de dubtes sobre el món de les reformes i renovacions, les llicències necessàries per a realitzar les obres o les eines que existeixen que poden reduir el cost dels projectes i obres.
  • Convertir un espai en una casa. En aquests casos, els arquitectes coneixen les lleis i normatives vigents per a saber quins passos donar en aquesta mena de procediments. El més important és la cèdula d’habitabilitat.
  • Per a estalviar temps i diners. Un arquitecte pot encarregar-se de centralitzar el desenvolupament de tota mena d’obres i reformes, formant equips de treball i coordinant-los. A més, el seu coneixement de la legislació vigent els converteix en autèntics experts a l’hora de sol·licitar llicències i subvencions.