Tramitar llicències obertura

Quant costa un projecte tècnic per a llicència d’obertura? Guia de preus 2021

Determinar el preu aproximat d’un projecte tècnic per a una llicència d’obertura. Obrir un nou negoci sempre és emocionant, però cal passar per una sèrie de tràmits que poden ser complicats. Un d’aquests procediments és la llicència d’obertura i funcionament, que requereix un projecte. La pregunta que sol sorgir és: quant costa un projecte tècnic per a una llicència d’obertura? Pot llegir més sobre això a continuació.

Preus llicencia d’obertura

Tipus de llicènciaPreuComprèn
Llicència d’obertura per a activitat innòcua1.000 €Projecte i taxes municipals
Llicència d’obertura de bar o restaurant2.300 €Projecte i taxes municipals
Llicència d’obertura de nau industrial3.100 €Projecte i taxes municipals
Llicència d’obertura d’una empresa3.070 €Projecte i taxes municipals

Aquests preus són orientatius i poden variar en funció de diversos factors segons la mena de treball.

Informació útil

precio de licencia de apertura
Les llicències d’obertura ràpida estan disponibles per als locals de menys de 300 peus quadrats. Amb una declaració de gestió de la sol·licitud i un informe tècnic, pot començar a operar en el local abans d’obtenir-lo. El preu mitjà és de 900 euros.

Tipus de llicències d’obertura

Llicència d’obertura per a activitats innòcues

Les activitats inofensives són aquelles que, per la seva naturalesa, no causen molèsties a les persones, vehicles, maquinària…. i no impliquen cap mena de soroll, contaminació ambiental o perill per a la salut en general.

Les activitats comercials, com una botiga de roba o una oficina, es consideren activitats innòcues. El procés de sol·licitud d’una llicència d’obertura per a aquesta mena d’activitat sol ser més àgil i ràpid al no ser obligatori el projecte tècnic. El preu de les llicències d’obertura per a activitats innòcues és de 900 euros.

Llicència d’obertura per a activitats qualificades

Les activitats qualificades són, en general, aquelles que per la seva naturalesa poden causar una molèstia, una pertorbació o un perill per a les persones, la maquinària, el medi ambient o altres persones.

Empreses com a clíniques, laboratoris, bars o guarderies realitzen activitats qualificades i han de comptar amb les mesures de seguretat i higiene adequades per a dur-les a terme de manera segura. Altres activitats només poden dur-se a terme en emplaçaments industrials, com a tallers o fàbriques.

En tots aquests casos, es requereix un projecte tècnic, que costa al voltant de 1.000 euros; si s’afegeixen els impostos municipals, el preu total de la llicència d’obertura d’una activitat qualificada és d’uns 2.000 euros.

Activitats excloses de la llicència d’obertura

Les activitats que es desenvolupen en la llar i no impliquen vendes o riscos per a la salut o la seguretat del propietari o d’una altra persona no requereixen una llicència d’obertura (encara que han de complir altres formalitats legals com un negoci).

Passos a tenir en compte perquè un enginyer tècnic o arquitecte tècnic tramiti una llicència d’obertura

Tipus de negoci a desenvolupar

Una vegada que hagi trobat el local on vol obrir el seu negoci, tingui en compte que els tràmits i l’obtenció de la llicència poden trigar un o dos mesos a obrir-se. Abans de qualsevol acció (compra o lloguer), el tècnic o enginyer tècnic té la tasca d’estudiar la viabilitat del projecte en el local comercial.

Reformes i canvis en el sector comercial

Si l’Ajuntament dóna llum verda a l’activitat i el local és apte des del punt de vista urbanístic, pot ser necessari realitzar algunes modificacions per a adaptar-lo a l’activitat. És molt probable que els locals hagin d’estar equipats amb el següent Protecció contra incendis, accés per a discapacitats, aïllament tèrmic, evacuació de fums, lampisteria i aire condicionat. Aquestes reformes mínimes solen completar-se en aproximadament un mes.

Administració de la llicència d’obertura

Una vegada que tot està llest, l’últim pas és presentar tota la documentació, depenent del tipus de negoci que es desenvolupi:

  • Inobjetable: si per la seva naturalesa no hi ha molèsties (oficines, petits tallers…). Per a tramitar el permís d’obertura d’activitats no perilloses, cal presentar els plans de l’obra, el pla i la secció de l’obra amb tots els detalls dels elements d’extinció d’incendis i el document que acrediti la propietat de l’obra.
  • Qualificat: pot crear una molèstia (clínica, escola, bar…). Per a tramitar la llicència d’obertura d’activitats qualificades, és necessari presentar l’autorització de la comunitat de veïns confrontant per a l’exercici de l’activitat i un projecte que haurà de ser signat per l’enginyer, en el qual es detallin les mesures i actuacions per a adequar el local comercial a la normativa aplicable.

Preguntes als professionals sobre els dubtes més comuns sobre la llicència d’obertura

Quins documents són necessaris per a sol·licitar una llicència d’obertura?

  • Informe o projecte tècnic elaborat per un tècnic acreditat (enginyer o arquitecte tècnic) per a la llicència d’obertura.
  • Fer que el projecte sigui aprovat pel col·legi de l’oficina corresponent.
  • Pagar el visat i les taxes municipals.
  • Recollir la sol·licitud de llicència d’obertura degudament emplenada juntament amb la memòria tècnica o projecte i el rebut de pagament de la taxa municipal.
  • Presenti-ho en l’Oficina de la Divisió de Planificació a l’Ajuntament.

Quant temps triga a expedir-se el permís d’obertura?

Si tot és correcte i el tècnic és qualificat i eficient, així com si l’activitat és innòcua i tot compleix amb la normativa vigent, al voltant d’un mes. El termini pot ser major si no es compleixen els requisits o la documentació està incompleta. Insistim que és recomanable revisar tot el procés amb un tècnic abans de sol·licitar la llicència d’obertura.

Quin és el cost mínim d’una llicència d’obertura?

A grans trets, el cost de l’obtenció d’una llicència d’obertura suposa entre el 50% i el 65% de les taxes i impostos i entre el 35% i el 50% de l’informe o dibuix d’enginyeria.

Cada municipi fixa determinades taxes, tenint en compte la naturalesa del procés (activitats innòcues, qualificades o ordinàries), la grandària del local, la potència elèctrica, etc. Per exemple, la llicència d’obertura d’un local comercial de 60 m² a Madrid pot costar 500 euros per a una activitat innòcua.

El projecte tècnic realitzat pel professional té un preu variable en funció de la dificultat del projecte o del volum de treball. Per a una activitat senzilla, pot partir de 600 euros, mentre que per a una activitat qualificada ronda els 1.000 euros.

Quina és la diferència entre una llicència d’obertura i una llicència d’explotació?

Encara que puguin semblar similars, hi ha diferències entre una llicència d’obertura i una llicència d’explotació. Cal definir les dues llicències per a determinar en què es diferencien:

  • Llicència d’activitat: és el permís inicial que atorga l’Ajuntament per a realitzar una activitat concreta sobre la base d’una proposta tècnica presentada.
  • Llicència d’obertura: És la llicència definitiva per la qual l’Ajuntament concedeix el permís d’obertura del negoci.

En general, primer cal sol·licitar la llicència comercial a l’Ajuntament. Una vegada concedida aquesta llicència, es duen a terme les obres o adaptacions del local comercial.

El mateix expedient de ciutat oberta finalitza amb l’expedició de la llicència d’obertura. Això significa que una vegada que l’obra estigui acabada (iniciada amb la llicència comercial), l’Ajuntament realitzarà una inspecció. Si la inspecció és satisfactòria, l’Ajuntament expedeix la llicència per a començar a desenvolupar el negoci.

Ordre d’obertura de llicències de 2011: Llei d’Economia Sostenible

La Llei d’Economia Sostenible de 4 de març de 2011 va suprimir la llicència d’obertura per a la majoria dels comerços, amb excepcions, és clar. L’única cosa que calia fer era avisar amb antelació a l’Ajuntament, que havia de revisar-lo.

Exigida per Brussel·les, pretenia reduir la burocràcia, però deixava els procediments administratius i els registres d’empreses en mans de l’Ajuntament. Aquesta mesura no va tenir l’efecte desitjat i només uns pocs municipis apliquen aquesta normativa.

2012 Regulació de les llicències d’obertura: Què hi ha de nou?

El Reial decret llei 19 /2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis ja ha introduït algunes novetats. Van portar les llicències expresses, per les quals per als locals de menys de 300 metres quadrats no era necessari tenir la llicència d’obertura en mà, sinó només amb una declaració jurada que el propietari la sol·licitarà en breu i mentrestant podrà exercir l’activitat en el local.

Així i tot, cal pagar una taxa i un certificat tècnic per a obrir una botiga o magatzem.