Mudances

Els preus d’una mudança, una visió general completa. Guia de tarifes 2021

Cada dia, més de mil persones de tota Espanya es traslladen a altres municipis pròxims, com Madrid, Barcelona o València, entre altres.

També hi ha moltes persones que decideixen traslladar-se al seu municipi d’elecció a la recerca d’un lloc més tranquil i d’uns preus de l’habitatge més assequibles.
És un cicle que mai es deté. Per això és tan important comptar amb bons professionals de la mudança als quals confiar totes les nostres pertinences durant el trasllat.

Com triar la millor empresa de mudances de la zona? Basant-nos en l’experiència d’aquesta plataforma, Avanti, en col·laboració amb bones empreses i professionals, podem donar-te una sèrie de pautes a seguir a l’hora de triar al professional ideal.

Preus de mudances

Tipus de mudançaPreu
Fer mudança d’habitatge complet850 €
Traslladar mobles i llits700 €
Ports i transport d’objectes personals350 €
Fer una mudança a una altra població750 €
Fer una mudança a més de 500 km1.200 €
Mudances internacionals2.500 €

Aquests preus són orientatius i poden variar en funció de diversos factors segons la mena de treball.

Tipus de mudances

Mudances locals

Les mudances locals són aquelles que es realitzen en la mateixa ciutat, per la qual cosa la distància a recórrer és menor que en altres casos. Algunes empreses de mudances ofereixen un preu fix si la distància és inferior a 50 km. Així, el preu de la mudança depèn únicament dels mobles i objectes a traslladar i de si s’inclou o no el servei de desmuntatge i embalatge.

Mudances regionals

En les mudances regionals, les distàncies a recórrer són majors que en les locals, però sempre dins de la regió o comunitat autònoma. El preu que ofereixen les empreses de mudances per les despeses de trasllat sol oscil·lar entre 0,50 i 0,80 euros/km, al que cal afegir el cost de la pròpia mudança. Cal tenir en compte que els permisos exigits pel dret públic per a realitzar la mudança han d’obtenir-se tant en el lloc d’origen com en el de destinació.

Mudances nacionals

Les mudances nacionals porten més temps, i en alguns casos requereixen diversos dies per a completar-se. Per això, és important contractar una empresa de mudances que disposi dels vehicles adequats i del personal qualificat. També ha de tenir en compte que els preus de les mudances en ciutats com Madrid i Barcelona seran més alts que en altres parts del país. Des d’aquestes ciutats, un trasllat nacional de 600 km pot costar entre 1.000 i 1.500 €.

Mudances internacionals

Depenent del país de destinació, això implica una sèrie de procediments i documents, inclosos els controls duaners i fronterers. Les empreses de mudances poden encarregar-se d’aquestes liquidacions, ja que disposen de la informació necessària i estan acostumades a tractar amb elles. El preu mitjà d’una mudança internacional dins de la Unió Europea és de 2.500 a 4.000 euros, mentre que una mudança transoceànica pot costar entre 6.000 i 10.000 euros.

Informació útil

presupuesto mudanzas
El preu mitjà d’una mudança és d’uns 40 euros/m³. Així, el trasllat d’un habitatge unifamiliar de 2 o 3 dormitoris pot costar entre 700 i 1.000 euros, sempre que la distància entre l’origen i la destinació sigui inferior a 50 km.

Mudances: el que cal tenir en compte

Pressupost per a una mudança

A l’hora de realitzar una mudança, és fonamental assegurar-se que el pressupost que li proporcioni l’empresa de mudances inclogui tots els elements necessaris. El pressupost ha d’incloure el preu de la mudança, el cost del transport i el lloguer del vehicle, i indicar quins serveis estan inclosos i quins han de considerar-se despeses addicionals.

En general, una mudança costa entre 30 i 40 euros/m³. Per exemple, el preu d’una mudança local d’una casa estàndard amb 2 o 3 habitacions (entre 20 i 25 m³), incloent els serveis d’embalatge i muntatge de mobles, ronda entre els 700 i els 1.000 €, depenent de la quantitat d’objectes a traslladar i de la distància entre l’origen i la destinació.

Per a mudances més grans en cases de 30 m³ o més i amb un major nombre d’objectes, els pressupostos poden arribar fins als 1.800 ¤ si es contracta un servei complet. Les mudances internacionals, en canvi, són més cares, sobretot a l’estranger. Poden aconseguir preus de 2.500 ¤ per a les distàncies més curtes fins a 10.000 ¤ si es tracta d’una mudança de llarga distància amb un gran volum d’articles a traslladar.

Serveis inclosos en la mudança

Les empreses de mudances ofereixen una sèrie de serveis que poden o no estar inclosos en el pressupost i que afectaran el preu final. És important acordar per endavant amb el professional quins serveis necessitarà. Aquests inclouen els següents serveis addicionals o extres:

 • Serveis de retirada i instal·lació de mobles: Si es delega aquesta tasca en l’empresa de mudances, el preu de la mateixa sol augmentar una mitjana del 15-20%.
 • Embalatge d’articles fràgils: Si desitja que l’empresa de mudances s’encarregui també de l’embalatge dels objectes, inclosos els fràgils, es cobrarà un suplement d’aproximadament el 30% del preu de la mudança.
 • Obtenir els permisos necessaris: Les empreses de mudances poden encarregar-se dels tràmits legals necessaris per al trasllat. El cost de la tramitació del permís d’estada en l’espai públic és d’uns 50 a 60 euros.
 • Servei de mudança amb ascensor: si l’edifici on es realitzarà la mudança no disposa d’ascensor o hi ha poc espai en l’ull de l’escala, és aconsellable contractar una grua per a transportar els mobles grans fora de l’edifici. El cost mitjà d’aquest servei és d’uns 150 euros.
 • Servei de guardamobles: algunes empreses de mudances ofereixen la possibilitat de guardar els mobles que no s’utilitzen amb freqüència en un guardamobles, magatzems especialment equipats que solen estar vigilats les 24 hores del dia. El preu mitjà del guardamobles és de 10 €/m³.
 • Preu de la mudança: Per regla general, les empreses de mudances cobren 0,50 euros per quilòmetre, per la qual cosa haurà de multiplicar la distància de la mudança per aquest import. No obstant això, algunes empreses fixen un preu per trasllat per endavant.

Com triar una empresa de mudances?

Serveis i garanties inclosos en el preu

No sols és important fixar-se en el preu de la mudança, sinó també en el servei i el compromís que l’empresa de mudances mostra amb els seus clients. Per exemple, ha de comprovar si tenen una assegurança de responsabilitat civil en cas que hi hagi algun problema amb les seves pertinences durant la mudança, com a trencaments, pèrdues, etc.

A més, asseguri’s de comprovar si el cost del transport, l’embalatge i el desmuntatge dels mobles està inclòs en el pressupost per a evitar qualsevol despesa imprevista a l’hora de pagar la factura.

Comprovi el tipus de vehicle i l’equip utilitzat.

També és important triar una empresa que utilitzi un vehicle adequat per al transport. És important recordar en aquest punt que els camions oberts amb lones no estan permesos. Per això, l’empresa que triï haurà de comptar sempre amb una flota de vehicles tancada i adequada a les característiques i grandària de la mudança en qüestió i que estigui degudament assegurada.

Les mudances solen implicar objectes delicats que cal traslladar. És important triar una empresa que pugui proporcionar un tipus d’embalatge específic per a aquesta mena d’articles, però que també tingui un pla de transport específic per a articles delicats. Aquest pla de transport consisteix en un conjunt de polítiques i procediments per a evitar confusions i garantir que tots els articles arribin sense incidents.

D’aquesta manera, l’empresa de mudances ha de prestar un servei personalitzat que s’adapti a les necessitats de cada mudança, tenint en compte la quantitat d’objectes a traslladar i les seves característiques, així com les característiques dels immobles d’origen i destinació.

Comparar diferents estimacions

En aquests casos, el millor és comparar diversos pressupostos de diferents empreses de mudances per a fer una elecció basada en la millor relació qualitat-preu i tenint en compte els serveis inclosos en cada pressupost. Per a això, és important proporcionar el major nombre de detalls possible sobre la mudança en sol·licitar un pressupost, com la grandària de l’habitatge, la quantitat de mobles que es traslladaran, el tipus de mobles, les característiques dels edificis als quals es traslladarà i la distància de la mudança.

Finalment, però no menys important, és útil consultar les opinions dels clients que ja han realitzat una mudança o trasllat amb l’empresa en qüestió per a assegurar-se que tot el procés es duu a terme de la millor manera possible i amb garanties.

Passos a seguir en una mudança

Planificar la mudança

El primer pas en qualsevol mudança és planificar tots els aspectes d’aquesta: des de l’empresa i els serveis contractats, fins a les dates de la mudança, passant pels objectes que es traslladaran i com s’embalaran.

 • Ferm un contracte amb l’empresa de mudances.

En aquest contracte han de figurar tots els detalls de la mudança, incloses les dates, els serveis inclosos abans, durant i després d’aquesta, les garanties i l’assegurança de responsabilitat civil oferts, i el preu final.

 • Fes un inventari de les teves possessions

L’inventari és una forma útil de comprovar cadascun dels mobles i articles que s’inclouran en la mudança per a assegurar-se que estan ben embalats i arriben fora de perill a la nova llar o local. Pot indicar si l’article és fràgil o no, i en quina caixa ha de col·locar-se: l’inventari pot ser un document molt útil per als professionals de la mudança, que així poden tenir clares les directrius i conducta amb major eficàcia.

 • Permisos de mudança i normes generals

En els casos en què necessiti ocupar el carrer amb el vehicle en moviment o utilitzar un carretó elevador, haurà de sol·licitar un permís especial a l’Ajuntament per a ocupar la via pública. Aquests tràmits es realitzen en les oficines de registre establertes per cada comunitat autònoma. Ha de presentar els documents requerits en cada cas i pagar les taxes administratives corresponents: Tots els documents han de presentar-se almenys 20 dies abans de la data d’expulsió.

Empaquetar i etiquetar les seves pertinences

Pot optar per embalar vostè mateix les seves pertinences o delegar aquesta tasca en l’empresa de mudances. En el primer cas, l’empresa pot proporcionar les caixes d’embalatge o pot comprar-les vostè mateix. En el segon cas, l’empresa de mudances s’encarregarà de tot el procés i també proporcionarà els materials d’embalatge.

 • És important etiquetar les caixes quan s’embalen els articles per a poder trobar-los sempre.
 • Les caixes petites han de contenir els articles més pesats, mentre que les caixes grans han d’omplir-se amb articles més lleugers.
 • La roba, els llençols i les tovalloles poden ficar-se en bosses de plàstic per a facilitar el seu transport.
 • Si es mudarà, és una bona idea fer una maleta amb els articles que necessitarà per als primers dies en la seva nova llar.

Desmuntatge, càrrega i transport

Els treballadors de l’empresa encarregada acudiran al seu domicili i començaran a desmuntar els mobles, mentre que uns altres s’encarregaran de l’embalatge (si s’ha contractat aquest servei). Una vegada que tot està preparat, els treballadors s’encarreguen de carregar les caixes i els mobles embalats en el camió de la mudança i de disposar-los adequadament perquè no es danyin durant el transport.

Durant la fase de transport, és important estar al corrent dels horaris. L’empresa de mudances ha d’informar el client de l’hora d’arribada a la nova ubicació perquè el client pugui ser a la casa o en el local. Això és especialment important per a les mudances nacionals o internacionals, ja que els terminis són més llargs i els retards poden suposar dies de demora.

Descàrrega i muntatge

Una vegada traslladades totes les pertinences a la nova llar, han de descarregar-se de forma ordenada per a agilitar el procés i facilitar el muntatge dels mobles. Recordi que els últims articles carregats en el camió seran els primers a ser descarregats en la nova ubicació, per la qual cosa és aconsellable triar els mobles més grans.

Així, mentre alguns treballadors s’encarregaran de muntar els mobles, uns altres s’encarregaran de transportar les caixes. És important que els clients siguin presents en aquesta fase per a orquestrar el procés i indicar on ha de col·locar-se cada caixa i moble. Finalment, comprovi que no s’ha danyat cap objecte durant la mudança i que s’ha de notificar qualsevol tipus d’accident.