Neteja

Quant costa netejar una casa a fons per professionals? Guia de preus 2021

Esbrini quant costa contractar una empresa de neteja. La neteja és una necessitat bàsica en qualsevol propietat. I encara que és normal tenir poc temps aquests dies, un servei de neteja pot ajudar amb aquestes tasques. Però, quant costa contractar una empresa de neteja?
No importa si necessita professionals per a netejar una casa, una oficina o un pis compartit… A Avanti t´expliquem quant costa actualment contractar diferents serveis de neteja.

Contractar una empresa de neteja té molts avantatges. Amb els netejadors professionals, s’estalvia temps i s’obtenen els millors resultats. D’altra banda, el principal dubte és el preu.
Continua llegint si vols saber quant costa contractar una empresa de neteja.

Preus de neteja

Tipus de netejaPreuCaracterístiques
Neteja puntual d’habitatge100 €120 m²
Neteja de catifa150 €250 cm x 250 cm
Neteja de piscina250 €Piscina de 5 m x 4 m
Neteja de cristalls90 €Habitatge de 80 m² amb 3 hab. finestres accessibles
Neteja rere obra350 €Habitatge unifamiliar de 100 m²
Neteja d’oficines120 €Neteja completa d’oficina de 200 m²
Neteja de locals comercials150 €Neteja completa de local comercial de 200 m²
Neteja de comunitats50 €Preu de neteja d’espais comuns setmanal

Aquests preus són orientatius i poden variar en funció de diversos factors segons la mena de treball.

Preus i serveis de neteja

Neteja de la casa

La neteja de cases es pot contractar per hores per a una neteja profunda o de manera regular. Sol incloure la neteja de sòls i tapisseries, mobles, finestres, així com el manteniment de banys i cuines. La neteja de tapisseries o catifes sol cobrar-se per separat.

La tarifa mitjana és d’uns 15 euros/hora, però pot ser molt més baixa per als contractes de durada determinada.

Neteja d’oficines

La neteja d’oficines sol incloure la neteja de sòls, llocs de treball, banys i zones comunes. En general, s’estableix un contracte amb una periodicitat que pot variar en funció de l’oficina. En general, el treball es realitza cada dia o cada dos dies. Les finestres i els cristalls no solen estar inclosos en el pressupost.

El preu mitjà és d’uns 18 euros/hora, però pot reduir-se a 15 euros/hora o menys per als contractes fixos.

Neteja compartida

Un altre servei de neteja comuna és la neteja compartida. És habitual signar un contracte que inclou el treball a intervals fixos, la neteja de portals i escales en funció del nombre de veïns. Pot ser diari o setmanal. També ha d’incloure la neteja de zones comunes com a garatges o trasters.

El preu mitjà d’aquesta mena de neteja és d’uns 12 euros/hora, però pot ser major si cal utilitzar mitjans especials, com en el cas de la neteja de garatges.

Neteja de locals comercials

Quan es tracta de la neteja de locals comercials, la quantitat de treball necessària depèn del tipus de negoci. La neteja d’un bar és més complexa que la d’una botiga de roba i pot requerir l’ús de màquines o productes especials per a netejar i higienitzar. Les àrees a tenir en compte són les zones de públic i de treball (en el cas de bars o restaurants), els banys i el mobiliari.

El cost del servei varia entre 15 i 20 euros/hora, depenent de la dificultat del treball i dels productes que es vagin a utilitzar.

Neteja després del treball

Es tracta d’un servei únic per encàrrec que inclou la retirada de petites restes i restes d’obra, així com una neteja a fons de totes les superfícies de l’habitatge: parets, sòls, portes, finestres i zones exteriors, si escau.

La neteja d’un habitatge de 90 metres quadrats pot costar uns 550 euros, sempre que no hi hagi massa restes. Si cal retirar restes, pot costar al voltant de 650 €.

Neteja després d’un incendi

Aquest tipus de neteja requereix la retirada de tots els mobles i equips cremats i la selecció del que encara es pot utilitzar. A continuació, cal eliminar el sutge i les cendres adherides als revestiments del sòl, així com desinfectar i desodoritzar.

El cost d’un servei de neteja d’aquest tipus per a una casa de 90 metres quadrats partiria d’uns 500 euros.

Neteja per Diògenes

El servei pot incloure o no la retirada de les escombraries acumulades. Es tracta de seleccionar els objectes que es poden conservar i retirar els que no, netejar i desinfectar les superfícies i desodoritzar.

El preu d’un apartament de 90 m² pot partir d’uns 500 euros, però si cal retirar les escombraries i desmuntar els mobles, aquest preu pot triplicar-se.

Informació útil

presupuesto de limpieza
El cost d’un servei de neteja pot variar molt en funció de la freqüència de neteja. De mitjana, una neteja típica d’una llar, oficina o local comercial li costarà uns 15 euros per hora. Si signa un contracte per a un servei regular, setmanal o mensual, aquesta tarifa pot reduir-se en un 10-20%.

Quant costa contractar una empresa de neteja?

Factors que influeixen en el preu

 • Contracte amb l’empresa: hi ha diferents maneres de fixar el preu dels serveis. Si el treball es cobra per hores, el preu mitjà és d’uns 15 euros/hora, tret que es requereixi l’ús de maquinària especialitzada. Una altra opció és fer-ho per metre quadrat, i en aquest cas el preu oscil·laria entre 3 i 6 lliures per metre quadrat. També és possible negociar una tarifa a mesura si la propietat té característiques especials.
 • Viatges: les despeses de viatge solen estar inclosos en el preu del servei de neteja. En el cas d’una distància llarga, es pot cobrar entre 0,5 i 1 €/km.
 • Freqüència: Les empreses solen establir tarifes més baixes quan se signa un contracte de neteja de freqüència fixa. Els serveis de neteja ocasionals solen ser molt més cars.
 • Grandària de l’espai: és obvi que la grandària de l’espai a netejar influirà en el pressupost, però també el tipus de mobiliari o maquinària que tingui o la necessitat d’utilitzar productes o equips especials.
 • Intensitat de la neteja: el cost de la neteja de les portes o d’un apartament ocupat, per exemple, és molt de menor que el de la neteja final d’una obra, d’un diógenes o després d’un incendi. Segons les circumstàncies, el pressupost pot fins i tot duplicar-se.
 • Màquines i productes utilitzats : Quan es tracta de netejar espais exteriors alts o garatges amb maquinària, o quan es requereixen productes especials o equips de protecció, el pressupost també augmenta. El percentatge pot variar, però pot ser superior al 20%.
 • Serveis addicionals : Per a la neteja comunitària, residencial o comercial, sol haver-hi un cost addicional per a la neteja d’elements com els teixits (catifes, tapisseries, etc.) i els tendals o finestres.

Exemples de pressupostos

A l’hora de considerar els factors que afecten el seu pressupost de neteja, es poden citar els següents exemples:

 • Netejar un apartament de 100 m² durant 5 hores a la setmana costa de mitjana uns 300 euros al mes.
 • Netejar 7 cortines en una casa unifamiliar pot costar uns 125 euros, la qual cosa correspon a 25 euros per cortina.
 • Un contracte per a la neteja diària d’una petita oficina, que requereix dues hores al dia, pot costar entre 500 i 550 euros al mes.
 • Netejar l’ull de l’escala d’un edifici de sis plantes una vegada a la setmana costa uns 120 euros. La neteja diària d’un edifici amb dues escales i vuit pisos costa uns 500 euros.
 • Netejar un apartament de menys de 100 m² després d’una obra, retirant enderrocs i restes, costa almenys 300 euros.
 • La neteja d’un garatge per a 50 vehicles amb cotxes costa entre 300 i 350 euros.
 • Una neteja traumàtica o diogénica pot costar més de 1.500 euros, depenent de l’estat de l’habitatge.

Com triar una empresa de neteja?

Segons la mena de serveis i el nombre d’hores

És important determinar el tipus de servei que vol contractar, la freqüència dels serveis i l’horari dels treballs a realitzar, per a no interferir en la seva activitat diària o professional. Algunes empreses s’especialitzen en la neteja de grans superfícies, com a centres comercials o gimnasos, mentre que unes altres només ofereixen serveis de neteja per a llars o oficines.

Màquines i productes de neteja

Si necessita un equip especialitzat per a determinats serveis, com la neteja de cristalls en altura, la neteja de conserges o la neteja de grans superfícies, ha d’assegurar-se que l’empresa de neteja en qüestió disposa de les eines i els productes necessaris.

Assegurança d’indemnització dels treballadors

És important comprovar que l’empresa que contracta té una assegurança de responsabilitat civil i que tots els empleats estan donats d’alta en la Seguretat Social i assegurats en cas d’accident laboral.

Comparació de pressupostos i avaluacions

És aconsellable demanar més d’un pressupost per a tenir diverses referències i poder comparar els serveis de neteja i els preus. A més, comprovar les opinions dels clients i el treball de l’empresa pot ajudar-te a garantir un bon servei.

Dubtes que poden sorgir en contractar una empresa de neteja

En una comunitat de veïns, com triar una empresa de neteja?

El normal és demanar diversos pressupostos que defineixin uns requisits mínims per al servei, una periodicitat i el tipus de superfícies a netejar i la seva freqüència. A continuació, la junta de propietaris ha d’aprovar un dels pressupostos amb una majoria de vots.

Quan té sentit contractar un servei de neteja per hores?

La majoria de les vegades, la neteja per hores se sol·licita quan el treball és inusual o no entra en el pressupost normal d’una neteja periòdica fixa. Aquest pot ser el cas de la neteja després d’una obra o d’elements com a tendals, teles o grans finestrals.

Quant sol costar la neteja després del treball?

Això depèn de la grandària de la zona de l’edifici, del bruta que estigui i de si cal eliminar o no els residus. Si només es tracta de netejar la pols, les finestres i el sòl, el cost pot rondar els 120 euros per a un habitatge de 150 peus quadrats; si cal retirar enderrocs o rebles, pot ascendir a 225 euros.

Poden les empreses de neteja realitzar també treballs de desinfecció?

Poden fer-ho, però no tothom té els recursos, el personal qualificat i l’equip de protecció per a utilitzar determinats productes o màquines. Per tant, és aconsellable consultar-los. Les empreses de neteja, que es consideren «traumàtiques», sempre realitzen la desinfecció de la propietat. I en qualsevol cas, si utilitzen productes biocides, han d’inscriure’s en un registre especial.

Avantatges d’utilitzar un servei de neteja

Estalvi de temps i treball

Recórrer a una empresa de neteja estalvia temps i esforç: els professionals de la neteja fan el treball en menys temps gràcies a la seva experiència i a l’ús de les eines i productes adequats. Això significa menys molèsties per a les persones que viuen a la casa o per als treballadors en el cas d’oficines o locals comercials.

Millors resultats

Els netejadors utilitzen mètodes i productes eficaços i específics per a aconseguir resultats impecables i duradors. La neteja professional en profunditat abasta zones, racons i materials difícils de netejar, inclosos sostres i finestres. A més, podem oferir serveis addicionals com a neteja de tapisseries i catifes, neteja d’electrodomèstics i neteja de cobertes.

Pressupostos i calendaris personalitzables

Els serveis de neteja s’adapten a les necessitats de cada client: quan es contracta una empresa de neteja, es determina la freqüència de la neteja, el tipus de serveis inclosos, les hores i el nombre d’empleats. No serà el mateix netejar un apartament de 90 m² cada setmana que una oficina tots els dies, per la qual cosa els pressupostos han d’ajustar-se a cada cas.