Plaques Solars

Instal·lar plaques solars: Preus 2021 i passos de la instal·lació

Tots volem estalviar diners en les nostres factures d’electricitat. I si tens una font d’energia gratuïta, com la llum del sol, probablement se t’hagi passat pel cap la idea d’instal·lar panells solars. El preocupa la inversió inicial? En aquesta guia de preus d´Avanti, et comptem quant costa instal·lar panells solars.

L’elecció d’instal·lar panells solars pot suposar una diferència significativa en termes d’estalvi en qualsevol propietat. No obstant això, el preu de la instal·lació pot variar en funció de molts aspectes.

Preus de plaques solars

Tipus de plaques solarsPreu
Plaques solars fotovoltàiques2.800 €
Plaques solars termodinàmiques3.500 €
Plaques solars tèrmiques3.050 €
Plaques solars tubulars3.300 €

Aquests preus són orientatius i poden variar en funció de diversos factors segons la mena de treball.

De què depèn el preu dels panells solars?

Potència del panell

En el cas dels panells solars, la potència depèn del nombre de cèl·lules que tinguin. Els més comuns són els de 60 cel·les, amb una potència entre 280 W i 330 W, i solen utilitzar-se en les llars. En les instal·lacions més grans, són habituals 72 cèl·lules, amb una potència entre 330 W i 420 W.

Hi ha altres tipus, com el de 36 cel·les, amb bateries de 12 V i 160 W de potència, que s’utilitzen en sistemes aïllats. Per descomptat, la potència també afecta al preu.

Tipus de silici

Els mòduls solars fotovoltaics poden dividir-se en dos tipus. Els mòduls policristalins s’escalfen més ràpid però són menys eficients. Es recomanen en climes més càlids perquè són menys susceptibles al sobreescalfament. El seu preu oscil·la entre els 120 i els 200 euros.

Els mòduls monocristalins s’escalfen més lentament, però són més eficients. També són més cares. Es recomanen per a climes més freds i inestables, ja que no són molt resistents al sobreescalfament. El seu preu pot oscil·lar entre 180 i 400 euros.

Marques

El preu dels panells solars pot variar molt en funció de les seves característiques, però la marca també pot tenir un impacte significatiu. Panasonic, LG, Jinko Solar, Sun Power, Qcells o Aleo són alguns dels fabricants de panells solars més coneguts en el mercat espanyol.

La diferència de preu pot ser superior al 30% en alguns casos per a panells de característiques similars.

Eficiència del panell

En el cas dels panells solars fotovoltaics, aquesta eficiència (percentatge convertit en electricitat) pot variar del 14% al 18% si tenen cèl·lules monocristalines, o del 18% al 23% si són policristalines.

També influeixen aspectes com la inclinació, l’orientació o l’ombra. Els panells solars més eficients tenen costos més elevats, fins a un 20%.

Informació útil

presupuesto placas solares
El cost mitjà de la instal·lació de panells solars tèrmics per a proporcionar aigua calenta a una casa amb 4-5 persones pot rondar els 3.000 euros. En el cas dels panells solars fotovoltaics per a autoconsum, el preu pot aconseguir els 9.000 euros.
En qualsevol cas, la potència dels panells, les seves característiques tècniques o fins i tot la marca poden fer variar molt aquest cost.

Preus i tipus de panells solars

Panells solars fotovoltaics

Els panells fotovoltaics recullen l’energia de la radiació solar i la converteixen en energia elèctrica. És una instal·lació complexa amb diversos components:

  • Panells solars: estan coberts de silici, que pot ser monocristali (més eficient) o policristali. Aquestes cèl·lules de silici capten la radiació solar fins i tot en dies ennuvolats i la converteixen en corrent elèctric continu.
  • Acumuladors o bateries: són els que emmagatzemen l’energia produïda. Hi ha diferents tipus segons l’ús i la grandària del sistema.
  • Inversor: converteix l’energia generada en corrent altern per a poder utilitzar-la en l’edifici.
  • Controlador de càrrega: és el que evita les sobrecàrregues.
  • Comptador bidireccional: la seva comesa és mesurar l’energia elèctrica consumida en la xarxa general, però també l’energia que l’usuari aboca a la xarxa general, és a dir, l’energia que s’embeni, ja que els sistemes que funcionen amb panells fotovoltaics poden connectar-se a la xarxa general per a vendre l’excedent produït.

Quant al cost d’aquests sistemes, la instal·lació de panells fotovoltaics per a un consum d’uns 4.500 kWh a l’any amb 17 panells d’alta potència de 300 Wp i marca LG costa uns 10.000 euros. La mateixa instal·lació, però amb 19 panells policristalins de 270 Wp, costaria uns 9.500 euros.

D’altra banda, la instal·lació de panells fotovoltaics per a una casa amb un consum aproximat de 360 kWh al mes, amb 17 panells de 320 W, pot costar uns 9.000 euros.

Col·lectors solars tèrmics

En el cas dels col·lectors solars tèrmics, la seva funció és escalfar l’aigua per a proporcionar aigua calenta a l’edifici, encara que també poden utilitzar-se en sistemes de calefacció amb canonades d’aigua calenta. Els seus elements són diferents als dels panells fotovoltaics. En aquest cas, hi ha tres elements bàsics:

  • Col·lectors: poden ser col·lectors plans o de buit o tubs. Són els dispositius que capten els raigs del sol i converteixen aquesta energia en calor que entra en el sistema de calefacció a través d’un fluid calefactor, normalment aigua amb anticongelant.
  • Acumulador: és un dipòsit en el qual s’emmagatzema l’aigua. Sol tenir un dispositiu de reserva per a escalfar l’aigua quan el panell solar no és suficient.
  • Circuit: S’utilitza per a subministrar aigua calenta al bany i a la cuina o al sistema de calefacció, que requereix una bomba de circulació.

Els panells solars tèrmics poden col·laborar i donar suport a altres instal·lacions, com la calefacció elèctrica o els sistemes de calefacció per radiadors o sòl radiant, fins i tot la aerotermia o la geotèrmia.

La instal·lació de dos col·lectors solars d’alta eficiència amb radiadors per a subministrar aigua calenta a una casa familiar amb 5 persones costaria uns 3.000 euros, inclosa la instal·lació. El mateix sistema, però amb un sol panell per a cobrir les necessitats de 1-2 persones, costaria uns 2.400 euros.

Els panells solars amb un radiador de 20 tubs i un dipòsit de 200 litres, per a 4-6 persones, costarien uns 1.200 euros sense instal·lació. La mà d’obra costaria altres 1.000-1.200 euros.

Què ha de tenir en compte en triar els panells solars

Demanda i consum d’energia de la casa o propietat

El primer aspecte que cal tenir en compte és amb quina fi vol instal·lar panells solars a la seva casa. Per a l’electricitat, hauria d’optar per un sistema fotovoltaic. Si només vols tenir aigua calenta, l’opció són els col·lectors solars tèrmics.

El següent pas és calcular les necessitats energètiques de la casa, ja que això determinarà el nombre de panells solars necessaris per a proporcionar electricitat o aigua calenta. Cal calcular el consum de cada aparell elèctric de la casa i la seva durada de funcionament. En el cas dels panells solars per a l’aigua, és necessari conèixer el pic de consum d’aigua calenta.

Necessitat d’energia

La necessitat d’energia del sistema, tant per a l’autoconsum d’electricitat com per a la producció d’aigua calenta, pot variar d’un cas a un altre. Per tant, els càlculs han de ser realitzats per un professional. Per a saber quants panells solars cal instal·lar, cal tenir en compte no sols el consum diari de l’edifici (electricitat o aigua calenta, segons el cas), sinó també la radiació solar de la zona en la qual es troba, les hores punta del sol i la potència màxima del panell.

Tenint en compte totes aquestes variables, un professional pot determinar el nombre exacte de panells necessaris per a cada instal·lació. El procés implica una sèrie de càlculs que tenen en compte les diferents variables.

Pari esment a la mena de sostre

El pendent de la teulada, les seves característiques i la seva orientació són aspectes que també influeixen en la instal·lació dels panells solars. Les teulades més adequades, o almenys aquells en els quals la instal·lació és més fàcil, són els que tenen una forma regular, plana o amb un pendent mínim.

No obstant això, amb les fixacions i els suports adequats, la instal·lació de panells solars en qualsevol mena de teulada no és un problema. Una altra opció són els panells solars flexibles, que són més lleugers i s’adapten millor a les teulades corbes o de manera irregular.

Quant a l’orientació, és aconsellable instal·lar els panells solars de manera que els raigs del sol siguin el més perpendiculars possible i els panells estiguin orientats cap al sud de la instal·lació.

Subvencions i ajudes a la compra i instal·lació

Hi ha una sèrie d’ajudes i subvencions disponibles per a les persones que decideixin instal·lar panells solars si compleixen uns requisits mínims. En primer lloc, molts ajuntaments ofereixen rebaixes de l’IBI, que poden variar quant a la quantitat i el nombre d’anys a què es pot optar.

En segon lloc, els ajuntaments solen oferir subvencions per a la instal·lació de panells solars a la seva casa, cobrint una part variable de la inversió realitzada. Aquesta subvenció sol ser superior al 15%, però pot aconseguir valors molt superiors al 50%.

Preguntes freqüents sobre els mòduls solars

Quina és la vida útil dels mòduls solars?

Pot variar considerablement. Els mòduls solars fotovoltaics tenen una vida mitjana d’uns 25 anys, però les condicions meteorològiques i el manteniment poden influir considerablement. Amb un manteniment adequat, la seva vida útil pot prolongar-se fins a 35 anys.

En general, s’estima que els panells monocristalins i policristalins es degraden a un ritme d’aproximadament 0,5% a l’any, la qual cosa afecta el seu rendiment.

Per als panells solars tèrmics, la vida útil és d’almenys 10 anys.

Quin manteniment requereixen els panells solars?

El manteniment dels mòduls solars no és complicat. Es recomana netejar la superfície amb aigua i un producte no abrasiu o sabó neutre, utilitzant sempre una esponja i anant amb compte de no danyar la superfície. Es tracta d’una neteja que hauria de realitzar-se almenys dues vegades a l’any. Cal tenir en compte que la brutícia acumulada en els panells pot provocar fugides superiors al 5%.

A més de la neteja, cal realitzar una inspecció anual dels panells per a comprovar que no hi ha esquerdes ni danys i que tant les cèl·lules com la resta d’elements que componen el sistema, com a inversors, bateries i acumuladors, estan en perfecte estat.

Quants panells solars es necessiten per a alimentar una casa?

Els càlculs poden ser complexos perquè, d’una banda, cal calcular les necessitats d’aigua calenta de la casa en el cas dels panells tèrmics, o els costos d’electricitat en el cas dels panells fotovoltaics. A més, cal tenir en compte les hores de sol i la radiació solar màxima, així com la potència dels panells. Per això, és aconsellable que els càlculs els realitzi un instal·lador de panells socials.

En general, es pot calcular dividint el consum de la casa per les hores de màxima radiació solar i el resultat per la potència dels panells. Així, per a un consum de 10.000 kW/any en una zona amb 1.800 hores de sol, es necessitarien 5.500 W. Dividit entre 320 W de panells solars, el resultat seria d’uns 17 panells.

Per a escalfar l’aigua, amb els panells tèrmics, dos panells poden ser suficients per a satisfer les necessitats d’una família.

Quant temps es triga a recuperar la inversió en panells solars?

Això depèn de diversos factors. D’una banda, la possibilitat de rebre subvencions escurça considerablement el període de recuperació de la inversió. D’altra banda, existeix una diferència entre els panells solars fotovoltaics i els tèrmics.

En el cas dels panells fotovoltaics, el període de recuperació de la inversió s’estima en uns 7-8 anys. Tanmateix, això pot variar molt en funció de la radiació solar de la regió, ja que si és baixa, caldrà instal·lar més panells i, per tant, la inversió serà major. Per contra, si s’embeni l’excés d’energia produïda, el període d’amortització pot reduir-se considerablement.

En el cas dels sistemes solars tèrmics, el període d’amortització també depèn de diversos factors. Per exemple, pot reduir-se si s’utilitzen sistemes de calefacció de baixa temperatura, eliminant la necessitat de calderes o escalfadors elèctrics. Els preus del gas i l’electricitat i les seves fluctuacions també poden determinar el període d’amortització.

Què és un pagament excessiu pels panells solars?

És el procés pel qual l’energia produïda pels panells solars fotovoltaics i no consumida pot vendre’s a l’empresa comercialitzadora d’electricitat. Han de tenir un comptador bidireccional i la potència dels panells no ha de superar els 100 kW.

Des de la publicació del Reial decret 244/2019 d’autoconsum, ja no és necessari donar-se d’alta com a productor d’electricitat, per la qual cosa el procediment és més senzill, n’hi ha prou amb sol·licitar una tarifa elèctrica que permeti la venda de l’excedent. No obstant això, la venda de l’excedent està subjecta a un impost del 7% sobre el preu de venda.

Taxes per a xarxes elèctriques autosuficients amb panells solars

En el cas dels panells solars tèrmics, no estan subjectes a cap mena d’impost, independentment de la seva potència o de si s’utilitzen només per a aigua calenta o també per a calefacció.

En el cas de les instal·lacions de panells solars fotovoltaics que tinguin excedents i es destinin a la venda, estan subjectes al que es disposa en la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de mesures fiscals per a la sostenibilitat energètica. Va crear l’Impost sobre el Valor de la Producció de l’Electricitat (IVPEE), la base imposable de la qual és el 7% dels ingressos obtinguts per la producció i injecció d’electricitat en el sistema elèctric. El pagament es realitza anualment.

L’impost que es va derogar en 2018 va ser l’anomenat «impost solar», un impost que pagaven les instal·lacions de més de 10 kW de potència per l’energia produïda per a l’autoconsum.

Beneficis de la instal·lació de panells solars

Energia neta, ecològica i inesgotable

L’energia solar és una energia que utilitza un recurs renovable i inesgotable com són els raigs del sol. Una energia que pot produir-se en qualsevol lloc, que no contamina en absolut el medi ambient i que no produeix residus.

Independència energètica

Amb l’energia solar es pot aconseguir l’autoconsum d’energia. No sols pot obtenir aigua calenta i calefacció, sinó també l’electricitat que necessita per a l’ús domèstic. Això li permet disposar de l’energia que necessita en les llars on no arriba el subministrament, o alliberar-se dels proveïdors d’electricitat, amb l’estalvi que això suposa.

En aquest sentit, ha estat especialment rellevant la derogació en 2018 de l’anomenat impost al sol, un gravamen que calia pagar per l’electricitat generada amb sistemes fotovoltaics i que ha frenat significativament l’autoconsum a Espanya durant anys.

Fàcil instal·lació

Els panells solars poden instal·lar-se en gairebé qualsevol lloc i en gairebé qualsevol superfície. És fàcil col·locar-los en sostres o pèrgoles, sempre que tinguin una certa resistència. No obstant això, també poden col·locar-se en superfícies pròximes al sòl. No necessites cap condició especial per a poder instal·lar aquests panells.