Rehabilitació Façanes

Quant costa rehabilitar la façana d’un edifici? Guia de preus 2021

La façana és la part de l’edifici que més sofreix el pas del temps. Per això, cal renovar-la cada cert temps, normalment cada 25 o 30 anys. Si forma part d’un grup de cases o d’una comunitat de veïns que li ho està plantejant, aquest article li interessarà. Resolguem la pregunta: quant costa renovar la façana d’un edifici?

Fins fa poc, l’objectiu principal de la renovació de les façanes era purament estètic. Avui dia, les coses han canviat i es consideren altres aspectes més pràctics i funcionals. A Avanti volem explicar-te quins són els sistemes de rehabilitació de façanes més comunes i informar-te dels seus preus.

Preu de rehabilitar una façana

Tipus de feinaPreu (100 m²)
Rehabilitació integral de façana d’habitatge5.000 €
Rehabilitació integral de façana d’edifici18.000 €
Realitzar façana ventilada13.000 €
Reparació d’esquerdes i fissures de façana3.500 €
Netejar i pintar façana1.500 €
Aplicar sistema SATE en façana7.000 €

Aquests preus són orientatius i poden variar en funció de diversos factors segons la mena de treball.

Preu de la renovació d’una façana en funció del material utilitzat

Façanes de pedra

La restauració de façanes de pedra implica la necessitat de netejar la façana, així com de reparar la pedra danyada que s’ha deteriorat amb el temps o a causa de la intempèrie. En aquests casos, el cost de reparació d’una façana de pedra sol oscil·lar entre 30 i 100 euros/m².

Façanes de morter

Les façanes de morter solen ser bastant fàcils de reparar, ja que el material s’adhereix molt bé a la superfície sense necessitat de reparar els elements afegits des del propi exterior. En aquest cas, els preus per a reparar una façana de morter oscil·len entre 15 i 30 euros/m².

Façanes de maó vist

El maó vist és un dels acabats més comuns per a les façanes, ja que no sols redueix el cost de la decoració, sinó que és un material resistent i durador. Si vol renovar una façana amb maó vist, el cost mitjà és d’entre 20 i 50 euros/m².

Façanes de ceràmica

Les façanes de ceràmica tenen un atractiu decoratiu afegit, però també són un dels materials més resistents a la humitat i a determinades condicions climàtiques. Si desitja restaurar una façana de ceràmica, el preu oscil·la entre 40 i 90 euros/m², influint el tipus de ceràmica utilitzada en el preu final de la restauració.

Informació útil

presupuesto rehabilitacion fachadas
El preu mitjà de la restauració d’una façana oscil·la entre 20 i 80 euros/m². No obstant això, cal tenir en compte que aquest preu pot variar en funció de factors com l’estat inicial de la façana o el tipus de restauració a realitzar.

Quant costa restaurar una façana?

La restauració de les façanes és un procés que sol estar relacionat amb la humitat, les infiltracions d’aigua, l’exposició al sol o el pas del temps. Sempre és millor realitzar una restauració completa per a poder gaudir de la façana durant més temps. És imprescindible que un tècnic especialitzat realitzi un diagnòstic de la façana per a determinar els treballs a realitzar en ella. El preu de la renovació d’una façana depèn de diversos factors, com la grandària de la façana que es renovarà i el tipus de renovació que es realitzarà. De mitjana, podem suposar que la renovació d’una façana pot costar de 30 €/m² a 120 €/m². Com pot veure, es tracta d’una diferència bastant important que permet entendre els diferents mètodes i sistemes de renovació d’una façana que existeixen.

D’altra banda, cal recordar que a més de la renovació completa d’una façana, també és possible realitzar algunes obres puntuals que permeten actualitzar la façana sense necessitat d’una renovació profunda.

En aquest sentit, si només es vol pintar una façana, el cost sol rondar els 30 €/m². En el cas de voler eliminar les humitats, el cost final més habitual és d’uns 50 euros.
Un altre factor a tenir en compte és el preu de la llicència d’obres, que sol costar al voltant del 5% del preu final de la reforma de la façana.
A més, cal tenir en compte els aspectes relacionats amb l’execució de la reforma, com el lloguer de bastides o contenidors, així com els honoraris dels tècnics i la direcció de l’obra. En aquest sentit, el lloguer de la bastida pot representar una mitjana d’uns 1.100 euros, mentre que els honoraris dels tècnics i de la direcció d’obra poden representar entre el 5 i el 10% del cost de la reforma.

Preguntes freqüents sobre la rehabilitació de façanes

Quan és necessari renovar una façana?

En el sentit més ampli, quan hi ha problemes estètics o estructurals. Si els danys de la façana són de caràcter estètic, la renovació no serà tan urgent. No obstant això, si la façana té problemes estructurals, la renovació ha de fer-se al més aviat possible per a evitar problemes majors.

Quins són els mètodes més comuns de restauració de façanes?

Hi ha diferents maneres de renovar la façana. La majoria d’ells depenen de la mena de material que compon la base de la façana, així com de la mena de problemes específics que es volen resoldre. Heus aquí algunes de les més comunes:

 • Façanes de morter monocapa: És un dels sistemes més utilitzats en la restauració d’una façana a causa de la seva ràpida i econòmica aplicació. El cost sol ser d’uns 20-30 euros/m².
 • Revestiment de ciment: similar al morter, però en aquest cas el material utilitzat és el ciment, la qual cosa el fa més resistent. El cost més habitual és d’uns 25 euros/m² de façana.
 • Sistema d’aïllament tècnic exterior (SATE): aquest tipus de renovació de la façana estalvia energia en la climatització de l’edifici. De fet, al voltant del 25% de l’energia es consumeix per a la climatització de l’edifici durant l’any. El cost d’aquesta renovació és d’uns 70 €/m².
 • Façana ventilada: es tracta d’un sistema en el qual la façana es recobreix bàsicament amb una segona capa de materials com la fibra de vidre o la llana de roca, que permet que l’aire circuli per la façana original però l’aïlla de l’exterior. És una solució econòmica amb bons resultats, amb un cost d’entre 50 ¤ i 200 ¤/m².

Quins permisos són necessaris per a la renovació d’una façana?

La renovació d’una façana es considera una obra important, per la qual cosa és necessari comptar amb un permís d’obra important que proporcioni l’assessorament adequat per a dur a terme l’obra.

Quant costa llogar una bastida?

El preu del lloguer de bastides depèn de la mena de bastida, de la grandària de la façana i de les característiques de l’obra. Existeixen diferents tipus de bastides:

 • Bastides tubulars, d’un sol ús o europeus: estan formats per tubs buits de metall, alumini o acer units per connectors. Aquest tipus de bastida és el més utilitzat. S’ancoren al sòl i es col·loquen taulons de fusta o plaques metàl·liques en la part superior de la bastida per a formar una plataforma estable per a treballar i pujar i baixar materials. Aquest tipus de bastida ha d’estar certificat segons les normes europees EN 12810-1/2 i EN 12811-1/2/3.
 • Bastides suspeses: es tracta de plataformes mòbils suspeses d’un nivell que poden modificar-se mitjançant operació manual o amb l’ajuda d’un motor. Aquest tipus de bastida s’utilitza sovint per al manteniment d’edificis i la neteja de finestres.
 • Bastida unicompacte: també conegut com a bastida de torre. Això crea un sistema de bastida de torre que permet treballar en altura amb major mobilitat, ja que la bastida està equipada amb rodes per a anar d’un lloc a un altre.
 • Bastida de carros: consisteix en una plataforma de treball que es recolza en elements metàl·lics anomenats cavallets o carros. Es tracta d’una estructura temporal que pot utilitzar-se per a treballar a altures inferiors a 6 metres, però per sobre de 3 metres la bastida ha d’estar secundat.

De mitjana, el lloguer d’una bastida europea per a una façana de 250 m² pot costar entre 30 i 50 euros al dia. Per a una bastida de marc, el preu pot ser de fins a 90-100 euros per dia. Aquests costos solen ser a càrrec de la pròpia empresa de renovació.

Passos de treball per a la renovació d’una façana

 • El primer pas en la rehabilitació de façanes és recórrer a un tècnic (arquitecte o perit) perquè realitzi un estudi previ de les necessitats de l’habitatge i les possibilitats de dur a terme la rehabilitació. El tècnic informa la comunitat de veïns o als administradors sobre els diferents sistemes disponibles i el que es necessita amb urgència. A partir d’aquesta informació, es pot triar una solució o una altra en funció de les circumstàncies i del pressupost disponible.
 • Una vegada rebut l’informe de l’enginyer, s’ha de convocar als veïns de la propietat a una reunió i formar un comitè de treball. Aquest comitè s’encarregarà de supervisar la renovació de la façana i coordinar tots els passos, exercint un control econòmic i de seguretat. Així mateix, el comitè de treball també s’encarregarà de gestionar la selecció del pressupost.
 • El següent pas serà l’estudi del pressupost per part del comitè d’empresa. El millor és obtenir almenys tres pressupostos diferents per a seleccionar el millor. Caldrà considerar tant l’aspecte econòmic com la solució més adequada en funció de les garanties ofertes, l’experiència de l’empresa, la durada dels treballs i les condicions de pagament. En aquesta fase, és important comptar amb l’ajuda del tècnic per a analitzar quina és la millor opció entre totes les propostes.
 • Una vegada establert el pressupost, és el moment de comprovar si es pot optar a alguna de les subvencions que existeixen per a la renovació de façanes, ja sigui a nivell nacional o regional. En aquesta ocasió, el tècnic responsable també pot ser de gran ajuda a l’hora de proporcionar informació i elaborar els plans o informes necessaris per als treballs sol·licitats per l’administració corresponent.
 • Una vegada obtingut el suport i l’aprovació de l’ajuntament, poden començar les obres de restauració de la façana. Abans de començar les obres, el comitè d’empresa ha d’obtenir una assegurança de responsabilitat civil, a més de l’assegurança de responsabilitat de la comunitat de veïns, per a cobrir qualsevol accident que pugui produir-se a conseqüència de les obres.
 • Finalment, es recomana que el comitè d’empresa dugui a terme un seguiment continu i permanent durant les obres per a assegurar-se que tot es desenvolupa segons el que es preveu i especificat en el contracte de serveis de l’empresa de renovació. Una vegada finalitzada la renovació de la façana, el contractista emetrà un certificat de finalització i tots els documents que certifiquin que la renovació s’ha dut a terme amb èxit i d’acord amb el contracte.

Subvencions i permisos necessaris per a la renovació de la façana

En 2015 van entrar en vigor els programes de subvencions del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme per a projectes d’eficiència energètica i estalvi d’energia. Aquests programes d’ajuda són administrats pel IDAE i estan oberts fins al final de l’any.

Per a la renovació de les façanes, existeix el programa «Renovació Energètica d’Edificis», que és ideal per a millorar l’aïllament tèrmic de les façanes per a reduir els costos de calefacció. Actualment, hi ha projectes en llista d’espera, ja que s’ha superat el pressupost original de més de 237 milions d’euros.

Per a renovar les façanes d’un edifici, és necessari sol·licitar un permís de construcció (les renovacions requereixen documentació i la supervisió d’un enginyer o arquitecte).

Per a les reformes importants, és necessari comptar amb un projecte d’execució elaborat per l’arquitecte encarregat de dirigir les obres. En la majoria dels casos, també serà necessari que un topògraf o arquitecte tècnic dirigeixi l’execució dels materials.

Les alteracions que modifiquen un element comú, com la façana, es denominen obres exteriors. A excepció dels edificis protegits, aquests es tramiten per simple consentiment. Els documents que han de presentar-se són els següents:

 • Formularis
 • Plans de l’estat anterior i de l’estat final
 • Pressupost
 • Informe que descriu el que cal fer
 • Pla del lloc
 • Fotografies
 • Plans que mostren la col·locació de la bastida.
 • Document que garanteixi que el muntatge de les bastides està supervisat per un enginyer.

Si es tracta d’un edifici compartit, es requereix un disseny compartit de la façana que ha de ser aprovat per la comunitat de propietaris.

Sempre és aconsellable consultar amb l’ajuntament els requisits necessaris per a reformar la façana o consultar a un enginyer civil.